Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OBSŁUGIWANE JEDNOSTKI

Drukuj
- Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie,
- Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie,
- Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Strzyżowie,
- Zespół Szkół w Czudcu.