Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

DANE ADRESOWE

Drukuj
Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Strzyżowie
38-100 Strzyżów
ul. Mickiewicza 11
(budynek Liceum Ogólnokształcącego - osobne wejście, z boku budynku)

Sekretariat - Kadry:
tel/fax: 17 2763870
sekretariat@pzeas.strzyzowski.pl

Księgowość:
tel: 17 2761015
ksiegowosc@pzeas.strzyzowski.pl

Dyrektor:
tel/fax: 17 2763870
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
iodo@pzeas.strzyzowski.pl

NIP: 819-16-37-786
REGON: 180451929